• Home
  • /
  • Sportongevallen

Sportongevallen

Om een sportongeval te melden dient u onderstaande gegevens te versturen naar info@vceverbeur.be:
- Datum, plaats en uur ongeval
- Medisch attest (eerste vaststelling)
- Het rijksregisternummer (ter controle)
- Uw bankrekeningnummer (IBAN/BIC)

De aangifte gebeurt digitaal bij Ethias verzekeringen en zal door de club worden ingevuld. Hieronder kan u de nodige documenten terugvinden die u als checklist kan gebruiken. Voor het aangifteformulier [A] dient u alleen deel 2 en 3 in te vullen. Document [C] is in te vullen door de geneesheer. Na ontvangst zal het dossier worden opgestart en ontvangt u aansluitend het dossiernummer. De correspondentie zal dan verder rechtstreeks tussen Ethias en u gebeuren.